Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Ακριβείας

Μεταφραστική έρευνα και θεραπευτική
(ΦΕΚ 4357/Β/5-10-2020)
announcement

Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που περιλαμβάνουν δια ζώσης διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστηριακές ασκήσεις.

Περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής

Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνουν τους αποφοίτους των τμημάτων ιατρικής, φαρμακευτικής, βιολογίας και συναφών τμημάτων.

Περισσότερα

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι στην πλειοψηφία μέλη ΔΕΠ των τμημάτων ιατρικής και φαρμακευτικής του ΑΠΘ.

Περισσότερα